Embolizacja i chemoembolizacja guzów wątroby

Procedura medyczna polegająca na podaniu do naczyń zaopatrujących zmianę nowotworową w wątrobie produktu leczniczego powodującego zredukowanie lub zablokowanie przepływu krwi odżywiającej nowotwór. Aby w pełni zrozumieć mechanizm działania embolizacji należy poznać wyjątkowy system unaczynienia wątroby.

Wątroba uzyskuje unaczynienie z dwóch źródeł:

Wątroba uzyskuje unaczynienie z dwóch źródeł:

– z układu tętniczego od tętnicy wątrobowej niosącej utlenowaną krew
– z żyły wrotnej niosącej krew ze śledziony i jelit.

Komórki wątroby odżywiane są w ok. 75% z układu wrotnego i w ok. 25% z układu tętniczego.

Z kolei nowotwory odżywiane są głównie z układu tętniczego (od t. wątrobowej). Zablokowanie tętnicy odżywiającej nowotwór prowadzi do śmierci komórek nowotworowych, przy jednoczesnym oszczędzeniu większości zdrowych komórek wątroby zaopatrywanych w krew głównie z układu wrotnego.

Embolizacja jest opcją leczenia nowotworów wątroby u osób, u których nie można usunąć guza operacyjnie lub metodą ablacji.

W przypadku raka wątrobowokomórkowego kwalifikacja opiera się na wielkości i ilości zmian w oparciu o kryteria BCLC, uwzględniające wydolność wątroby wg skali Child-Pugh.

W przypadku zmian przerzutowych w wątrobie embolizacja ma zastosowanie w sytuacji wyczerpania możliwości leczenia systemowego.

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjent pozostaje świadomy i w kontakcie z zespołem wykonującym zabieg.

Po znieczuleniu miejscowym okolicy dojścia naczyniowego (przedramię lub pachwina) radiolog nakłuwa tętnicę i wprowadza do niej śluzę. Śluza zapobiega krwawieniu i umożliwia wprowadzanie prowadników i cewników.

Cewniki to cienkie, giętkie rurki, które radiolog wprowadza do tętnicy zaopatrującej guza pod kontrolą obrazu uzyskiwanego za pomocą angiografu.

Wizualizacja naczyń możliwa jest dzięki podaniu jodowego środka kontrastowego (wykorzystywanego w tomografii komputerowej). Przez cewnik podaje się odpowiedni materiał embolizacyjny (jego rodzaj zależy od zastosowanej metody embolizacji).

Zabieg trwa od kilkunastu minut do ok. 1-2 godzin w zależności od stopnia skomplikowania. Hospitalizacja trwa zwykle 1-2 dni.

Odmiany embolizacji w zależności od użytego środka embolizacyjnego:

– embolizacja przeztętnicza (TAE, ang. Trans Arterial Embolization …) – podawany jest tylko materiał embolizacyjny zamykający naczynia

– chemoembolizacja (TACE, ang. Trans Arterial ChemoEmbolization…) – wykorzystuje materiał embolizacyjny (Lipiodol) wymieszany z chemioterapeutykiem, który zostaje zdeponowany w guzie

– chemoembolizacja przy użyciu partykuł nasączonych lekiem (DEB-TACE, ang. Drug Eluting Beats Trans Arterial ChemoEmbolization – materiałem embolizacyjnym są partykuły nasączone chemioterapeutykiem, który uwalnia się w sposób kontrolowany i stopniowy, uzyskując wysokie stężenie w guzie; jednocześnie lek tylko w niewielkim stopniu przechodzi do pozostałych narządów, co minimalizuje skutki uboczne.

W naszych ośrodkach preferujemy metodę DEB-TACE, którą uważamy za najbardziej skuteczną i bezpieczniejszą dla pacjenta ze względu na możliwość doboru wielkości partykuł embolizacyjnych i stabilne uwalnianie chemioterapeutyku.

Standardowe leczenia składa się z 3 zabiegów przeprowadzanych w odstępach od 4 do 6 tygodni. Po takim cyklu skuteczność leczenia ocenia się w kontrolnym badaniu obrazowym (TK lub MR). Celem terapii jest uzyskanie martwicy guza / guzów. W przypadku niecałkowitej martwicy / resztkowej masy guza wykonuje się kolejne zabiegi chemoembolizacji.

Skutki uboczne, tzw. zespół poembolizacyjny:
ból, gorączka, wymioty, biegunka.
Poważniejsze komplikacje są możliwe, ale rzadkie.
Proszę zapoznać się ze zgodą na zabieg embolizacji.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

SPZOZ MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegu

Przejdź do do strony kwalifikacji do zabiegu i prześlij komplet badań niezbędny do realizacji dalszej procedury medycznej. Konsultacja radiologiczna oraz kwalifikacja jest BEZPŁATNA. W razie wszelkich wątpliwości lub pytań prosimy o skorzystanie z formularza „informacje dodatkowe”.