Zabieg ablacji

Zabieg termoablacji polega na zniszczeniu guza przy pomocy wysokiej temperatury wygenerowanej przez elektrodę wprowadzoną do guza. Elektrodę wprowadza się przezskórnie bez konieczności otwierania jamy brzusznej (ablacja jest alternatywą do zabiegu operacyjnego).

Do ablacji kwalifikują się chorzy, którzy mają w wątrobie zmiany wielkości do 3 cm.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Po ustaleniu miejscu dojścia radiolog pod kontrolą USG/TK wprowadza przezskórnie elektrodę lub włókno światłowodowe do centrum guza. System podgrzewa otaczające tkanki niszcząc guza wraz z niezbędnym marginesem.

Hospitalizacja trwa zwykle 2 dni.

Przed zabiegiem radiolog ocenia możliwości techniczne wykonania ablacji, na podstawie przesłanej przez pacjenta dokumentacji zdjęciowej z badania TK lub MR (należy wysłać płytę jak do embolizacji).

W ŚCO wykorzystujemy dwa systemy do termoablacji:
- System Emprint do termoablacji mikrofalowej
- System Echolaser do termoablacji promieniowaniem laserowym

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

SPZOZ MSWiA
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Kwalifikacja do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegu

Przejdź do do strony kwalifikacji do zabiegu i prześlij komplet badań niezbędny do realizacji dalszej procedury medycznej. Konsultacja radiologiczna oraz kwalifikacja jest BEZPŁATNA. W razie wszelkich wątpliwości lub pytań prosimy o skorzystanie z formularza „informacje dodatkowe”.